ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Η ιστοσελίδα "www.syskevasia.net" προσφέρει στους χρήστες πληθώρα πληροφοριών, σελίδων, επιλογών, πηγών, συμπεριλαμβανομένων και διαφόρων εργαλείων αναζήτησης. Στις σελίδες του δικτυακού τόπου συμπεριλαμβάνονται και εμπορικές διαφημίσεις.

2. Οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες, πληροφορίες, σελίδες, επιλογές και πηγές προστεθούν στην ιστοσελίδα θα υπάγονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

3. Ο χρήστης της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται το σύνολο των σελίδων και υπηρεσιών που του παρέχονται «ως έχουν» και η ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή και την κακή απόδοση.

4. Οι εταιρείες που έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους στις σελίδες του site είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την εγκυρότητα των πληροφοριών που αφορούν όλα τα στοιχεία τους, τις κατηγορίες που παρουσιάζονται και τα κείμενα και τις φωτογραφίες που βρίσκονται στην Σελίδα Εταιρείας.

5. Με την αποστολή των Στοιχείων της Εταιρείας σας μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας (τηλεφωνική-μέσω fax-email-προσωπική επαφή-αποστολή μέσω ταχυδρομείου κλπ) ρητά και κατηγορηματικά αποδέχεστε την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως: όνομα εταιρείας, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, περιοχή, νομός, διεύθυνση ιστοσελίδας (web page), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο, fax, όνομα υπευθύνου εταιρείας, αντικείμενο/α δραστηριότητας εταιρείας (κατηγορίες εμφάνισης στοιχείων), και την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που διαφημίζονται ή προωθούν τις υπηρεσίες τους μέσω της ιστοσελίδας και των υποκειμένων που αποτελούν πληροφορία για τους χρήστες.
Επιπλέον με τη συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής φόρμας επικοινωνίας - αποστολής στοιχείων εταιρείας για δημοσίευση στο site, μας δίδεται το ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Διάθεσης - Διανομής - Αποστολής - Γνωστοποίησης των στοιχείων σας σε οποιοδήποτε χρήστη - επισκέπτη της ιστοσελίδας που με οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας (τηλεφωνική-μέσω fax-email-προσωπική επαφή-αποστολή μέσω ταχυδρομείου κλπ) μας το ζητήσει για να έρθει σε επαφή με την εταιρεία σας.
Με τη συμπλήρωση και αποστολή της ειδικής φόρμας επικοινωνίας - αποστολής στοιχείων εταιρείας για δημοσίευση στο site, για την πληρέστερη ενημέρωση των επισκεπτών-χρηστών του site www.syskevasia.net μας δίδεται το ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (use), ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ (copy) και ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ (paste) κειμένων και φωτογραφιών απο τον ιστότοπο (site) της Εταιρείας σας.
Τέλος με την αποστολή των στοιχείων σας όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω αυτόματα εγγράφεστε και στην Λίστα Ενημέρωσης - Διανομής Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (e-mail) για την Αποστολή Ενημερωτικών Μηνυμάτων με την μορφή Newsletters.

6. Τα προσωπικά δεδομένα σας και τα δεδομένα-στοιχεία της εταιρείας σας τηρούνται στο αρχείο μας και έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε αυτά.

7. Τα προσωπικά δεδομένα σας και τα δεδομένα-στοιχεία της εταιρείας σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, καθώς και από τους συνεργάτες μας, οι οποίοι βοηθούν στην κατασκευή του website και στη συλλογή, τον έλεγχο και τη διάθεση των πληροφοριών στους χρήστες μέσω αυτού.

8. Έχουμε οργανώσει συστήματα διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε, όπως οι συνεργάτες που κατασκευάζουν το website και συλλέγουν, ελέγχουν και διαθέτουν τις πληροφορίες στους χρήστες μέσω αυτού, να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση.

9. Ο χρήστης-επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα η οποία ενδεχομένως να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους όπως: (ενδεικτικώς αναφερομένων) καταβολή τελών σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες internet, καταβολή τελών για χρέωση χρόνου παραμονής στο internet κλπ.
Επίσης, ο χρήστης υπέχει αποκλειστική ευθύνη για τον προσωπικό εξοπλισμό και τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

10. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, δηλαδή όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες και εν γένει κάθε περιεχόμενο που συλλέγεται από τους δημιουργούς του site ή τους προστιθέντες ή τους συνεργάτες μας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου καθώς επίσης και από τις διατάξεις των Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών.

11. Απαγορεύεται η εξαγωγή (export-copy), ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου του website, καθως και του κώδικα που περιλαμβάνουν οι σελίδες, από τους χρήστες χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού.

12. Για την διευκόλυνση των χρηστών επιτρέπεται μόνον η εκτύπωση σε εκτυπωτή των περιεχομένων των σελίδων του site.

13. Σε καμία περίπτωση δεν εγγυούμαστε την εμπορευσιμότητα και τη καταλληλότητα των πληροφοριών – υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες και ως εκ τούτου δεν δεχόμαστε ούτε υπέχουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης από τη χρησιμοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό, οι συμπεριλαμβανόμενες στις σελίδες του site πληροφορίες – υπηρεσίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως συμβουλές – παραινέσεις για συγκεκριμένη ενέργεια.

14. Οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα με αποκλειστική δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

15. Δεν εγγυούμαστε ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και γενικά το περιεχόμενο του website θα παρέχονται στους χρήστες χωρίς διακοπή. Παρ’ όλα αυτά στατιστικά διατηρεί διαθεσιμότητα κατά 95%.

16. Το περιεχόμενο του website ελέγχεται πριν την καταχώρισή του και αναβαθμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Παρ’ όλα αυτά δεν δεχόμαστε ούτε υπέχουμε καμία απολύτως ευθύνη για τη συνεχή ενημέρωση του website ή για τυχόν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη που ενδεχομένως να περιέχει.

17. Η ιστοσελίδα δεν περιέχει επικίνδυνους ιούς. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι ενδιάμεσοι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων διατίθενται στους χρήστες οι σχετικές υπηρεσίες και πληροφορίες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

18. Δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο website και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

19. Σε καμία περίπτωση δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τη διαθεσιμότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites στα οποία παραπέμπει με links της οποιασδήποτε μορφής το παρόν website, ήτοι μέσω «δεσμών» (links) ή διαφημιστικών banners και ως εκ τούτου ο χρήστης, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, υποχρεούται να απευθύνεται στα αντίστοιχα – άλλα websites.

20. Όλοι οι ανωτέρω όροι καλύπτουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των χρηστών-εταιρειών που καταχωρούν τα στοιχεία τους, των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα και των δημιουργών της ιστοσελίδας.

21. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους ανωτέρω όρους, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τη διασφάλιση των υπηρεσιών που προσφέρει, χωρίς καμία προειδοποίηση των χρηστών. Σε περίπτωση τροποποίησης των εν λόγω όρων, η Εταιρεία θα ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας με σχετική ανακοίνωση.

22. Όλοι οι ανωτέρω όροι θεωρούνται ουσιώδεις. Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς κριθεί άκυρος για κάθε λόγο με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιποι θα θεωρούνται ισχυροί και θα συνεχίζουν να ισχύουν.

23. Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες του website συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

24. Οι χρήστες, για οποιαδήποτε απορία τους ή διευκρίνηση, μπορούν να απευθύνονται στη σελίδα ..:: Επικοινωνία ::..

25. Για την επίλυση κάθε διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Ενημερώστε μας για...

| Πατήστε εδώ για να ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΤΕ τα Στοιχεία της Εταιρείας σας; | Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε; Πείτε μας τι; και θα ενημερώσουμε εμείς τις Εταιρείες. | Βρήκατε Λάθος Στοιχεία Εταιρείας; | Βρήκατε Links που δεν λειτουργούν; |

Όλοι εσείς οι Χρήστες που επισκέπτεστε το site για να βρείτε Λύσεις Συσκευασίας και οι Εταιρείες που προβάλλονται στις σελίδες του www.syskevasia.net είστε οι Σημαντικοί Παραγοντες Λειτουργίας του.
Οποιαδήποτε Παρατήρηση, Υπόδειξη, Συμβουλή θα μας Βοηθήσει να προσφέρουμε Καλλίτερη Πληροφόρηση για να έχετε οι μεν Χρήστες Αμεσες Λύσεις και οι δε προβαλλόμενες Εταιρείες καλές Συνεργασίες.
Σας Ευχαριστούμε για την Εμπιστοσύνη και την Συνεργασία.

Back to Top